Zmiana wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zmiana wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością nr P-02/10 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie udostępniania i obiegu dokumentacji medycznej i udzielanie informacji dotyczącej pacjentów oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

  1. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 11,31 zł brutto, w  tym podatek VAT,
  2. jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł brutto, w  tym podatek VAT,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,26 zł brutto, w  tym podatek VAT.

 

 

Skip to content