Zmiana wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Zmiana wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością nr P-02/10 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie udostępniania i obiegu dokumentacji medycznej i udzielanie informacji dotyczącej pacjentów oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r., od dnia 1 marca 2023 r. obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

  1. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 13,46 zł brutto, w  tym podatek VAT,
  1. jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,47 zł brutto, w  tym podatek VAT,
  1. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,59 zł brutto, w  tym podatek VAT.

 

Skip to content