Zespół Leczenia Środowiskowego Podgórze II

ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków

Kontakt: (12)65 24 570

Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek, czwartek: 10:00 – 16:00
wtorek, środa: 10:00 – 17:00

Godziny pracy jednostki :
poniedziałek: 8:00 – 20:30
wtorek: 7:00 – 20:30
środa: 8:00 – 20:30
czwartek: 8:00 – 13:50, 15:00 – 20:00
piątek: 8:00 – 13:50

Kierownik Ośrodka:
lek. med. Urszula Hybel – specjalista psychiatra

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Podgórze II jest ośrodkiem obejmującym leczeniem psychiatrycznym i terapią Pacjentów z rejonu Podgórza – mieszkańców dzielnic: Dębniki (w tym Ruczaj – Dzielnica VIII), Podgórze Duchackie (Kurdwanów, Piaski Nowe, Wola Duchacka – Dzielnica XI) oraz Swoszowice (Dzielnica X). Leczymy osoby dorosłe cierpiące na choroby psychiczne, zaburzenia afektywne, psychozy na podłożu organicznym oraz zespoły otępienne, a po kwalifikacji także osoby z ciężkimi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, które nie mogą być leczone w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego. Nie zajmujemy się leczeniem uzależnień.

Leczenie w ZLŚ jest dobrowolne, odbywa się po zakwalifikowaniu do leczenia przez zespół, wyłącznie za zgodą Pacjenta, przy współpracy rodziny lub opiekuna faktycznego. Praca ośrodka koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań – leczeniu domowym, leczeniu ambulatoryjnym oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem Pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

Główną ideą psychiatrycznego leczenia środowiskowego jest umożliwienie osobom chorującym podjęcia skutecznej terapii i rehabilitacji w ich najbliższym otoczeniu – bez konieczności separacji z najbliższymi oraz przerywania pracy czy nauki, jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalnym oddziale stacjonarnym. Celem działań pracowników ZLŚ jest zatem stałe monitorowanie stanu psychicznego Pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, a także wspomaganie funkcjonowania osób chorujących w środowisku. Dlatego szczególny nacisk kładzie się na rozwój aktywności życiowej pacjentów, uczenie ich, jak radzić sobie z chorobą oraz na poprawę ich umiejętności społecznych – z drugiej strony, pozostając w kontakcie z rodzinami osób chorujących oraz współpracując z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej staramy się wzmocnić sieć wsparcia społecznego Pacjentów, tak aby zwiększyć ich możliwość utrzymania się w środowisku i zmniejszyć potrzebę kolejnych hospitalizacji.

Kwalifikacja i rejestracja odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z lekarzem.

Zespół kieruje się w swojej pracy zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych. W ofercie Zespołu Leczenia Środowiskowego znajdują się leczenie farmakologiczne, psychoterapia indywidualna, terapia rodzin i konsultacje rodzinne, Klub Pacjenta – od lipca 2007 roku w siedzibie ośrodka działa Klub Pacjenta, czyli miejsce, gdzie leczące się w ZLŚ osoby mogą spędzać wspólnie czas, rozwijając przy tym swoje zainteresowania i sieć kontaktów społecznych, wsparcie społeczne, psychoedukacja na temat choroby psychicznej – psychoedukacja, czyli przekazywanie Pacjentom i ich rodzinom informacji na temat choroby psychicznej, jej objawów, przebiegu i sposobów leczenia, odbywa się nieustannie, podczas wizyt w domu chorego lub spotkań z nim w siedzibie ZLŚ.Poza tym organizowane są cykliczne spotkania grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób chorujących psychicznie, grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie. Planowane jest rozpoczęcie cyklu spotkań grupy wielorodzinnej, czyli składającej się z Pacjentów naszego ośrodka i ich rodzin. Spotkania będą dla uczestników okazją nie tylko do zdobycia wiedzy i uzyskania informacji na temat choroby, leczenia i zapobiegania nawrotom, ale też do dzielenia się doświadczeniami, często trudnymi, związanymi z chorobą członka rodziny oraz do nabywania umiejętności komunikowania się w rodzinie, rozwiązywania problemów i innych umiejętności społecznych. Planujemy także rozpoczęcie grupy psychoterapeutycznej dla pacjentów ZLŚ.

Dla osób przewlekle psychicznie chorujących, mających z powodu choroby psychicznej i towarzyszących jej schorzeń somatycznych znaczne trudności z wychodzeniem z domu, ośrodek oferuje wizyty domowe lekarza, pielęgniarki i psychologa w miejscu zamieszkania Pacjenta. Jednocześnie, ponieważ celem leczenia jest rehabilitacja i uaktywnianie Pacjentów, w miarę poprawy stanu zdrowia motywujemy osoby chorujące do odwiedzenia ośrodka i skorzystania z dostępnych w siedzibie ZLŚ porad terapeutów oraz zajęć grupowych.

Po zgłoszeniu przez Pacjenta, rodzinę, opiekuna, oddział szpitalny, PZP, POZ lub jednostkę pomocy społecznej (za zgodą Pacjenta) potrzeby objęcia go psychiatrycznym leczeniem środowiskowym, w jego miejscu zamieszkania odbywa się wizyta domowa lekarza psychiatry, podczas której lekarz zapoznaje się z historią chorowania i leczenia, dokonuje oceny stanu psychicznego, a także wstępnej diagnozy problemów osoby chorującej oraz potrzeb związanych z jej terapią i rehabilitacją. Następnie, podczas jednego z cotygodniowych zebrań całego zespołu następuje wspólne omówienie zebranych na temat nowego Pacjenta informacji i opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny i rehabilitacyjny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Pacjent objęty zostaje opieką teamu profesjonalistów, składającego się z lekarza, psychologa i pielęgniarki.

Ambulatorium Zespół Leczenia Środowiskowego nie prowadzi odrębnego ambulatorium, natomiast Pacjenci objęci opieką ośrodka mają możliwość umówienia się na spotkania z lekarzami i terapeutami w siedzibie ośrodka, w ramach pracy ośrodka, w ustalonych uprzednio terminach.

Ośrodek przyjmuje stażystów w ramach przewidzianych programem i innymi zasadami stażu. Staż w Zespole Leczenia Środowiskowego mogą obecnie odbywać lekarze w ramach specjalizacji z psychiatrii. Stażyści, przy wsparciu jednego z pracowników, uczestniczą w codziennej pracy zespołu.

Zespół Leczenia Środowiskowego współpracuje z rejonowymi oddziałami stacjonarnymi Szpitala Babińskiego (oddziały 4B, 5B), oddziałami rehabilitacyjnymi (4A, 7B), oddziałami psychogeriatrycznymi (9A i 9B) oraz z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym I, a także z Filiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z obszaru Podgórza – Filią nr 3, Filią nr 5 oraz Filią nr 8.

Skip to content