Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza II

ul. Mehoffera 10
31-322 Kraków

Kontakt:

(12) 65 24 603 lub rejestracja e-mailowa: kliknij tutaj

Sekretariat czynny w godzinach :

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 – 15:05
środa: 7:30 – 16:35
piątek: 7:30 – 13:35

Godziny pracy jednostki :

poniedziałek: 7:00 – 20:30
wtorek: 7:00 – 20:30
środa: 7:30 – 20:30
czwartek: 7:00 – 20:30
piątek: 7:00 – 16:00

Kierownik Zespołu:

lek. med. Teresa Gargas – specjalista psychiatra, biegły sądowy,

Obszarem działania Zespołu jest dzielnica Krakowa – Krowodrza. Zespół zajmuje się Pacjentami dorosłymi, tj. od 18. roku życia, z rozpoznanymi następującymi zaburzeniami psychicznymi: Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (wg klasyfikacji ICD-10 F20 do F29). Zaburzenia depresyjne, maniakalne, afektywne dwubiegunowe i inne zaburzenia afektywne (F30 do F39). Zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym (F00 do F09).

Zgłoszenie do leczenia jest możliwe przez samego Pacjenta, jego rodzinę, oddział szpitalny, pomoc społeczną lub inne instytucje i osoby zainteresowane osobiście, telefonicznie (12)4306 248) lub pisemnie listem poleconym. Po zgłoszeniu odbywa się wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry podczas której dokonuje się kwalifikacja Pacjenta do leczenia w Zespole bądź skierowanie do innej właściwej formy leczenia lub rehabilitacji. Każdy z Pacjentów ma opracowywany przez Zespół indywidualny program terapii.

Zespół kieruje się w swojej pracy zasadą optymalnego leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.
Cele terapeutyczne ośrodek realizuje poprzez następujące formy:
terapia prowadząca – wizyty terapeutów lub lekarzy w miejscu zamieszkania Pacjenta i różne formy terapeutyczne w siedzibie ośrodka, zindywidualizowana farmakoterapia, różne formy psychoterapii indywidualnej, grupowej i terapii rodzin, oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin, budowanie systemu oparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych osób, klub rodzin Pacjentów – spotkania rodzin Pacjentów objętych leczeniem Zespołu – udzielanie wsparcia i psychoedukacja, ambulatorium – możliwość zgłaszania się pacjentów na konsultacje w siedzibie ośrodka – nastawione na Pacjentów uprzednio objętych leczeniem środowiskowym.

Pracownicy Zespołu są otwarci na współpracę i współpracują w praktyce ze stacjonarnymi oddziałami psychiatrycznymi, oddziałami dziennymi i rehabilitacyjnymi, rejonowymi filiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także osobami zainteresowanymi szkoleniem w zakresie leczenia środowiskowego oraz pomocą chorym psychicznie.

Zespół posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie staży specjalizacyjnych dla lekarzy.

Skip to content