Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków–Podgórze I

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków–Podgórze I
Kraków, ul. Babińskiego 29 
Tel. (12) 65 24 542 

poniedziałek : 8:00 – 19:30
wtorek : 8:00 – 17:45
środa : 8:00 – 19:30
czwartek : 8:00 – 17:35
piątek : 8:00 – 19:30

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:35

Kierownik Jednostki: lek. med. Marian Huplik

Istotą leczenia środowiskowego jest prowadzenie terapii i rehabilitacji chorych w miejscu ich zamieszkania bez konieczności separacji od najbliższych jaką niesie za sobą pobyt w szpitalu. Zespół zajmuje się leczeniem psychiatrycznym i psychologicznym Pacjentów w miejscu ich zamieszkania, którzy z uwagi na nasilenie objawów chorobowych oraz wynikających stąd trudności w funkcjonowaniu codziennym nie są w stanie korzystać z pomocy innych palcówek ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego, a nie wymagają aktualnie hospitalizacji psychiatrycznej.

Zespół obejmuje leczeniem psychiatrycznym i psychologicznym Pacjentów zamieszkałych na obszarze Podgórza w dzielnicach – XIII-Podgórze, XII – Bieżanów-Prokocim, XI – Podgórze Duchackie osiedla: Kurdwanów Nowy, Podlesie, Piaski Wielkie, Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Przyjęcie do leczenia w ZLŚ następuje po wcześniejszym zgłoszeniu przez samego Pacjenta, jego rodzinę, placówki opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną, potrzeby środowiskowego leczenia psychiatrycznego. Następuje wizyta psychiatry w miejscu zamieszkania Pacjenta, podczas której dokonuje się kwalifikacji chorego do leczenia w ZLŚ.

Praca Zespołu koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań: leczeniu domowym – wizyty lekarza, psychologa, pielęgniarki w domu chorego leczeniu ambulatoryjnym w siedzibie Zespołu, kontaktach z najbliższym otoczeniem Pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną. Cele terapeutyczne ośrodek realizuje poprzez następujące formy: leczenie farmakologiczne, różne formy pomocy psychologicznej dla chorych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych, oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin, budowanie systemu wparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych osób, Klub Pacjenta – spotkania Pacjentów objętych leczeniem Zespołu, wspólne spędzenie czasu, rozwijanie własnych zainteresowań, poprawa relacji interpersonalnych, aktywizacja.

Skip to content