Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta

   os. Centrum B 11 a, 31-928 Kraków,     Tel. 12 642-25-10

Tel. 728 891 593 (dostępny w godzinach pracy sekretariatu)

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek: 15:00-18:00
wtorek: 15:00-18:00
środa: 15:00-18:00
czwartek: 15:00-18:00
piątek: 15:00-18:00

 

Kierownik zespołu:

lek. med. Agnieszka Różańska – specjalista psychiatra.

Zespół działa na terenie Nowej Huty i ościennych miejscowości i obejmuje opieką pacjentów z rozpoznaniami  F00.0 – F06,  F20.0 – F38 wymagających opieki domowej ze względu na częste nawroty chorobowe spowodowane niesystematycznym leczeniem lub niesprawność ruchową uniemożliwiającą dotarcie do Poradni Zdrowia Publicznego. Osoby, które chcą być objęte opieką ZLŚ powinny posiadać skierowanie od lekarza psychiatry. Aktualnie opieką objętych jest 120 Pacjentów. Zespół współpracuje z MOPS-em na terenie Nowej Huty, Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej Jesieni 9, Zakładem Pracy Chronionej “Szansa” oraz ŚDS z os. Młodości 8.

Rolą Zespołu jest motywowanie Pacjentów do podjęcia większej aktywności społecznej. Dobrą współpracę w tym zakresie ZLŚ nawiązał z Pensjonatem “Szansa” mieszczącym się na Wzgórzach Krzesławickich, gdzie w przyjaznych warunkach pracy chronionej rehabilitowanych społecznie jest wielu naszych Pacjentów. Praca zespołu jest superwizowana.

Zespół posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży specjalizacyjnych lekarskich i psychologicznych.

Skip to content