Zapraszamy nowych uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Babińskiego w Krakowie

Zapraszamy nowych uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Babińskiego w Krakowie

Warsztat Terapii Zajęciowej naszego Szpitala pragnie poinformować o możliwości przyjęcia nowych uczestników.

Prowadzona u nas rehabilitacja zawodowa i społeczna adresowana jest do osób, którym choroba psychiczna utrudnia podjęcie pracy.

Warunkami przyjęcia jest posiadanie wskazań do uczestniczenia w zajęciach WTZ,  zawartych w Orzeczeniu Komisji do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz zameldowanie w Krakowie.

Serdecznie Zapraszamy,

Kontakt telefoniczny nr 12 95 24 393, 12 65 24 461

Skip to content