Z dniem 14 czerwca br., zniesiony zostaje  zakaz odwiedzin w oddziałach stacjonarnych Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiegi

Z dniem 14 czerwca br., zniesiony zostaje  zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny mogą odbywać się na poniższych zasadach:

 

Do jednego pacjenta może przyjść jedna, zdrowa osoba (bez objawów ostrej infekcji układu oddechowego).

Odwiedziny odbywają się w pomieszczeniach z możliwością wietrzenia, w których możliwe jest zachowanie dystansu min 2 m. od innych osób.

Osoba odwiedzająca przed wejściem do oddziału musi mieć zmierzoną temperaturę ciała oraz musi zdezynfekować ręce.

Osoba odwiedzająca przebywa wyłącznie w prawidłowo założonej maseczce medycznej.

Dopuszcza się odwiedziny na zewnątrz (w ogródkach oddziałowych).

Rzeczy przekazywane przez osoby odwiedzające pacjentowi, podlegają dezynfekcji i/lub kwarantannowaniu na dotychczasowych zasadach.

 

Skip to content