WSTYRZMANE ODWIEDZINY PACJENTÓW SZPITALA BABIŃSKIEGO

Od dnia 9 marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie epidemiczne do odwołania wstrzymane zostają odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Oświadczenie Podmiotu Leczniczego

W związku z ryzykiem wystąpienia zagrożenia epidemicznego (ryzyko infekcji koronawirus Covid-19 i wzrostem zachorowań na inne, sezonowe infekcje wirusowe), zgodnie z rekomendacjami PPIS, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Naszego Szpitala zarządza się ograniczenie kontaktów z pacjentami do rozmów telefonicznych, z wyłączeniem możliwości odwiedzin na okres – do odwołania.
W przypadkach koniecznych, w poszanowaniu praw pacjenta dopuszcza się odwiedziny maksymalnie jednej zdrowej osoby do pacjenta, jednakże po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego oddziału/dyżurnego.

Skip to content