Władze Skawiny odwiedziły znajdującą się na terenie miasta i gminy siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe

Władze Skawiny odwiedziły znajdującą się na terenie miasta i gminy siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe. Omówiono współpracę pomiędzy samorządem a Centrum i ustalomo, kolejne etapy wzajemnych konsultacji mających służyć mieszkańcom Skawiny.

 

W dniu 25 października 2021 roku działające w strukturze Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe odwiedzili przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Skawina. W siedzibie  Centrum gościli Burmistrz Skawiny  pan Norbert Rzepisko, Zastępca Burmistrza – pan Witold Grabiec oraz pani Agnieszka Winiarz – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum – działaniami Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego, Poradni Zdrowia Psychicznego,  Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Zespołu  Leczenia Środowiskowego, a także funkcjonującej także w strukturze Szpitala Babińskiego w Krakowie Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Skawinie.

W trakcie spotkania omówiono  dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą Skawina (obszar zdrowia i pomoc społeczna) a działającą na terenie miasta i gminy oddział Centrum Zdrowia Psychicznego  Małopolska Południe. Rozmawiano o realizacji założeń programu pilotażowego oraz wskazano potrzeby,  jakie się pojawiają w obrębie działań CZP na obszarze  Skawiny. Dyskutowano również o mozliwości rozszerzenia współpracy z  Poradnią Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży.

Zaproszeni goście wyrazili chęć dalszego współdziałania z Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe. Ustalono, iż cyklicznie będą się odbywały spotkania robocze pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za sprawy zdrowia psychicznego dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

To kolejny dobry przykład dobrej wspólpracy  Szpitala Babińskiego z przedstawicielami samorządów znajdujących się w obszarze opieki jakim zajmuje się Szpital, tak aby współpraca dobrze służyła mieszkańcom, w tym również profilaktyce i wczesnemu rozpoznawaniu zagrożeń. Podobne spotkanie odbyło się w Myślenicach, także w myślenickiej  siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe z udziałem władz Miasta i Powiatu  Myślenickiego.

 

Skip to content