Wczesna diagnoza i krótka interwencja – szkolenie w zakresie problematyki uzależnień i profilaktyki HIV/AIDS

„Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS, szczególnie w dobie pandemii. Wczesna diagnoza i krótka interwencja” to tytuł kolejnej konferencji on-line, która odbędzie się w 29 czerwca br. Serdecznie zapraszamy  pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się tematyką uzależnienia.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie serdecznie zapraszają pracowników: podstawowej opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się tematyką uzależnienia, a także wszystkich zainteresowanych tematyką uzależnień i HIV/AIDS do udziału w wojewódzkiej konferencji edukacyjnej online pod tytułem:Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS, szczególnie w dobie pandemii. Wczesna diagnoza i krótka interwencja.

Konferencja odbędzie się 29 czerwca br. w godzinach 9.30 – 14.30.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W załączeniu zaproszenie  program oraz formularz zgłoszenia.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: konferencja@wsse.krakow.pl do dnia 23 czerwca 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warunkiem uczestniczenia jest otrzymanie od organizatora e-maila w dniach od 24 do 28 czerwca br. z potwierdzeniem zakwalifikowania do udziału oraz danymi do logowania.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Zaproszenie na konferencję 29.06

Program

Formularz zgloszeniowy

 

Skip to content