Warsztat Terapii Zajęciowej Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Warsztat Terapii Zajęciowej
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków
tel. 012 652 43 93    lub      012 652 44 82

e-mail: wtzbabinskiego@interia.pl

WTZ działa od 1996 roku. Zajęcia odbywają się są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Uczestnikami są osoby niepełnosprawne, które obok zajęć wspólnych korzystać mogą z oferty zajęć w ramach 6 pracowni: ogrodniczej, technicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, tkackiej, komputerowej oraz grupy teatralnej czy sali ćwiczeń – siłowni. Obecnie w zajęciach Warsztatu bierze udział 40 osób.

Zajęcia Warsztatu Terapii Zajęciowej to forma rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowana szczególnie do osób, którym choroba psychiczna w znacznym stopniu utrudnia podjęcie pracy.

Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie wskazań do uczestniczenia w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej  zawartych w Orzeczeniu Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Takie wskazania mogą zostać wydane osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Konieczne jest również zameldowanie na terenie miasta Krakowa.

Skip to content