NOWOCZESNE LECZENIE I OPIEKA W WARUNKACH SPEŁNIAJĄCYCH STANDARDY XXI WIEKU

DZISIAJ W SZPITALU KLINICZNYM IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO UROCZYŚCIE OTWARTO ZMODERNIZOWANY

I ODNOWIONY BUDYNEK SZPITALNY NR I , KTÓRY POMIEŚCI DWA KLINICZNE ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE

 

Zakończony został kolejny etap konsekwentnych działań zmierzających do stworzenia pacjentom Szpitala Babińskiego w Krakowie warunków spełniających w zakresie leczenia i pobytu standardy XXI wieku.

Za ponad 25,5 mln zł dokonano kompleksowej modernizacji i renowacji oraz wyposażenia największego obiektu zespołu szpitalnego. Inwestycja realizowana była w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap”, który współfinansowany jest przez Województwo Małopolskie, Szpital i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, jest to bowiem także przywracanie blasku  zespołowi szpitalno-parkowemu w Krakowie Kobierzynie. Udział środków UE w inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł.

W zmodernizowanym budynku, na obu oddziałach znajdzie się około 100 miejsc leczenia stacjonarnego chorób i zaburzeń psychicznych. Kilkuosobowe sale chorych z własnymi węzłami sanitarnymi, gabinety lekarskie, psychologiczne i sale do terapii pozwalają na leczenie, terapię  i opiekę w warunkach odpowiadających europejskim standardom XXI wieku.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli J.E. Ks. Bp. Jan Zając, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego p. Łukasz Smółka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego pan prof. Jan Duda, Dyrektor Szpitala pan Stanisław Kracik, Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii pan prof. Filip Gołkowski, przedstawiciele Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Oddziału  NFZ, Inspekcji Sanitarnej, Nadzoru Budowlanego oraz współpracujących Szpitali, a także samorządów zawodowych.

 

Obecnie trwa przetarg na wyposażenie Pracowni Neurostymulacji  – jednej z kilku w Polsce i jednocześnie jednej z najnowocześniejszych oraz najbardziej rozbudowanych technologicznie pod kątem parametrów i funkcji. Pracownia umożliwi przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS) – nieinwazyjną metodę biologicznego leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. Pracownia służyć ma przede wszystkim do bezbolesnej, niewymagającej zabiegu operacyjnego terapii lekoopornych zaburzeń depresyjnych.

Dzięki tak zwanej „neuronawigacji” aparatura do TMS da możliwość oddziaływania na konkretne części mózgu, które odpowiedzialne są np. za zaburzenia depresyjne. Wobec osób  wstępnie przebadanych przy użyciu rezonansu magnetycznego mózgu, będzie można, dzięki technice współpracy z  urządzeniem TMS, precyzyjnie nakierować oddziaływania stymulacyjne na te części mózgu, które rzeczywiście wymagają interwencji. Urządzenie będzie pod kątem parametrów i funkcji najnowocześniejsze i najbardziej rozbudowane technologicznie z aktualnie dostępnych w Polsce. Pracownia Neurostymulacji w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie umożliwi pacjentom terapię w najszerszym zakresie przy użyciu najlepszego sprzętu. Dotyczyć to będzie zarówno terapii depresji lekoopornej, jak i stopniowego włączania do badań klinicznych pacjentów, z innymi, dotychczas nie dość skutecznie leczonymi zaburzeniami psychicznymi. Pracownia funkcjonować będzie w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym specjalizującym się w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych w odremontowanym budynku nr I.

Skip to content