W Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie rusza Klub Pacjenta

W Skawinie rusza Klub Pacjenta

Od 5 kwietnia w CZP Skawina, przy ulicy Energetyków 16, uruchamiamy Klub Pacjenta. Zajęcia w ramach Klubu przeznaczone są dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, którzy zamieszkują gminę Skawina, Świątniki Górne, Mogilany i powiat myślenicki.
Celem Klubu jest poprawa funkcjonowania społecznego, aktywizacja i pomoc w organizacji wolnego czasu, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, ale też psychoedukacja i wzajemne wsparcie.
W kwietniu zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu we wtorki, od godziny 14.00 do 16.30.
Informacje i zapisy: tel. 12 652-45-89
Z A P R A S Z A M Y

Więcej: #KlubPacjenta #CZP #Skawina #Energetyków16 #ZdrowiePsychiczneMaZnaczenie

Skip to content