Usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku szpitalnego nr 1 (1, 1A, 1B)”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Data publikacji ogłoszenia: 18-02-2019

Termin składania ofert: 27-02-2019

Numer ogłoszenia: 1167567

Status ogłoszenia: Aktualne

Informacje o ogłoszeniu

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Umowa wzór

Skip to content