ac2a8203-1167-4ac9-8d98-712f3d4990ed

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „TY DECYDUJESZ JAK REAGUJESZ” WZMACNIANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ I ZAPOBIEGANIE AGRESJI RÓWIEŚNICZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY” REALIZOWANY PRZEZ SZPITAL BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE ZOSTAŁ NAGRODZONY A MAŁOPOLSKA OTRZYMAŁA TYTUŁ ZDROWEGO WOJEWÓDZTWA

Program profilaktyczny „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży” realizowany przez Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie został nagrodzony a Województwo Małopolskie otrzymało tytuł „Zdrowego Województwa” MALOPOLSKA-ZDROWYM-WOJEWODZTWEM (2)

Zmiana wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Zmiana wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością nr P-02/10 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie udostępniania i obiegu dokumentacji medycznej i udzielanie informacji dotyczącej pacjentów oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego…

63f62f02be211_o_large

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁOPOLSKA POŁUDNIE UCZCIŁO ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ WYSTAWĄ PRAC PACJENTÓW ODDZIAŁÓW DZIENNYCH ORAZ BEZPŁATNYMI KONSULTACJAMI DLA MIESZKAŃCÓW MYŚLENIC

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁOPOLSKA POŁUDNIE UCZCIŁO ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ WYSTAWĄ PRAC PACJENTÓW ODDZIAŁÓW DZIENNYCH ORAZ BEZPŁATNYMI KONSULTACJAMI DLA MIESZKAŃCÓW MYŚLENIC   Z okazji przypadającego 23 lutego Światowego Dnia Walki z Depresją Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe organizuje w Myślenickim Centrum Kultury i Sportu wystawę prac pacjentów oddziałów dziennych z Myślenic i Skawiny, a w Centrum Aktywności Lokalnej…

Administracja

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe). Znak sprawy: CZP-MP-4240-2/23 Rozstrzygnięcie konkursu Data publikacji 20 luty 2022

102

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę (pracownia RTG I) na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę (pracownia RTG I) na zdrowie ludzi i na środowisko Informacja o wpływie (pracowni RTG I) na zdrowie i środowisko

kuchnua z oka VA

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe). Znak sprawy: CZP-MP-4240-1/23 Rozstrzygnięcie konkursu Data publikacji 3 luty 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Znak sprawy: OP-4240-2/23 Warunki Konkursu Ofert:WKO_2_23 Formularz Oferty: Formularz_2_23 Data publikacji: 1 lutego 2023 r. Rozstrzygnięcie: OGŁ_2_23 Data publikacji 13 lutego 2023 r.

Administracja

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe) Znak sprawy: CZP-MP-4240-2/23 Warunki konkursu ofert Formularz ofertowy Data publikacji 31 stycznia 2023

Zdjecie_4B_6

Program “Ty decydujesz jak reagujesz” nominowany do nagrody “Zdrowy Samorząd”

Miło jest nam  poinformować, że Województwo Małopolskie zostało nominowane do nagrody w konkursie „Zdrowy Samorząd” za program profilaktyczny “Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, realizowany przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Oprócz nagrody głównej – za najlepszy program zdrowotny w…

kuchnua z oka VA

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Myślenice (Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe) Znak sprawy: CZP-MP-4240-1/23 Warunki konkursu ofert Formularz ofertowy Data publikacji 26 stycznia 2023

Skip to content