Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego wprowadza korzystanie z teleporad w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym udzielanych przez poradnie zdrowia psychicznego oraz zespoły leczenia środowiskowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 16 marca 2020 r., od dnia 17 marca świadczenia w zakresie leczenia ambulatoryjnego oraz środowiskowego mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. przez telefon). W związku z tym Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów wprowadza możliwość i zachęca do korzystania z teleporad, które udzielane będą Pacjentom Kontynuującym leczenie zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym lub planem terapii i zdrowienia, adekwatnie do stanu klinicznego Pacjenta w godzinach pracy jednostek  udzielających takich świadczeń, to jest Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołów Leczenia Środowiskowego. Godziny pracy Poradni oraz Zespołów Leczenia Środoiwskowego można sprawdzić klikacjąc w linki:  https://stara.babinski.pl/jednostki/poradnie/ oraz  https://stara.babinski.pl/jednostki/zespoly-leczenia-srodowiskowego/

Skip to content