Szpital Babińskiego w Programie ERASMUS +

Program „Erasmus +” współpraca pomiędzy Stuttgartem, Turynem i Krakowem

Szpital Babińskiego uczestniczy w projekcie pt. „Voneinander lernen – Ein europäischer Vergleich guter Praxis sozialpsychiatrischer Hilfesysteme zwischen Partizipation, Inklusion und institutionellem Zwang in verschiedenen Regionen und Netzwerken der sozialpsychiatrischen Versorgung“ („Uczenie się od siebie – porównanie europejskich dobrych praktyk w systemach pomocy psychiatrycznej pomiędzy uczestnictwem, integracją i przymusem instytucjonalnym w różnych regionach i sieciach społecznej opieki psychiatrycznej”, realizowanym ze środków programu „Erasmus +”. Jego celem jest poznawanie się, wymiana doświadczeń i dalszy rozwój modeli opieki psychiatrycznej.

Pierwsze spotkanie realizatorów projektu z Niemiec, Włoch i Polski odbyło się w styczniu 2020 r. w Stuttgarcie. Przez trzy dni jego uczestnicy z  Cooperativa sociale progest z Turynu oraz ze Szpitala Babińskiego w Krakowie byli  gośćmi eva – Evangelische Gesellschaft Stuttgart i Fundacji Rudolf-Sophien-Stift. W Stuttgarcie zaprezentowano pracę tego stowarzyszenia i fundacji, tematy projektu zostały przedstawione z perspektywy opieki psychiatrycznej w tym mieście z punktu widzenia profesjonalistów, pacjentów i członków ich rodzin. Podczas wykładów, warsztatów, w tym w środowiskowym ośrodku psychiatrycznym w Möhringen, odwiedzający mogli poznać zasady zaopiekowania pacjenta w Niemczech oraz cały wachlarz dostępnej im pomocy.

Dostarczyło to uczestnikom wielu materiałów do dalszych dyskusji, w szczególności w temacie „włączenia osób z zaburzeniami psychicznymi w system pomocowy” i „przymusu w psychiatrii”, jak również umożliwiło poznanie różnych systemów opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego w państwie przyjmującym.

Rozpoczęła się ożywiona wymiana, której kolejnym etapem będą spotkania w Krakowie i Turynie.

 

Zdjęcie: eva / Friedrich Walburg

Skip to content