Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert

“Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii”

znak sprawy: OP-4240-11/19,

Warunki Konkursu Ofert 11-19

Data publikacji 8 maja 2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie11-19

Data publikacji: 20 maja 2019 r.

Skip to content