Świadczenie usług cateringowych w Krakowie

Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do składania ofertprzy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznegona składanie ofert na świadczenie usług cateringowych w Krakowie na potrzeby spotkań szkoleniowych organizowanych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

Znak sprawy: OEBR-0700-3-46/17

Zapytanie Ofertowe: OEBR-0700-3-46/17

Data publikacji: 20 lipca 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie. 46-17

Data publikacji: 26 lipca 2018 r.

Skip to content