RAZEM PRZECIWKO NARKOTYKOM I NAROKOMANII

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego zaprasza Instytucje, Ośrodki Terapeutyczne oraz Organizacje Pozarządowe do współpracy przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

 

W dniu 4 maja 2021 r. na stanowisko Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego powołana została pani Karolina Załęga, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, od wielu lat pracująca na rzecz osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz organizacji pomocowych na terenie Województwa Małopolskiego.

Ekspert zaprasza Instytucje, Ośrodki Terapeutyczne oraz Organizacje Pozarządowe działające na terenie Województwa Małopolskiego, do współpracy przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii deklarując  otwartość na nowe propozycje działań szkoleniowych, informacyjnych i badawczych oraz wsparcia w obrębie zadań wynikających z aktualnego Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Propozycje i deklaracje współpracy można zgłaszać do końca czerwca br. Na tej podstawie Ekspert chciałby wypracować wspólny i spójny plan działania oraz również wspólnie z tymi, którzy angażują się w te kwestie, zastanowić się nad najbardziej naglącymi potrzebami w zakresie leczenia i profilaktyki narkomanii w Małopolsce.

Zmienił się również adres i kontakt do Biura Eksperta, które znajduje się obecnie siedzibie Ośrodka Edukacji, Badań i Rozwoju szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul.  Babińskiego 29 (budynek XXIX) który znajduje się  przy wjeździe na teren Szpitala.

Prosimy o kontakt mailowy pod adresem:

ekspertnarkotykimalopolska@babinski.pl

Korespondencyjnie pod adresem:

Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju przy Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, ul. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

lub telefonicznie w czasie dyżurów pełnomocnika we wtorki pomiędzy godz. 8.30 – 12.30, pod numerem telefonu tel. (12) 652 42 02.

Skip to content