Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Józefa Babińskiego 29 – Budynek IV B

Rejestracja do Poradni  od poniedziałku do piątku pod nr tel : 12 65 24 500  w godzinach pracy Poradni.

 

Godziny pracy Poradni:

poniedziałek od 07:30 do 15:00

wtorek od 07:30 do 15:00

środa od 08:00 do 20:00

czwartek od 07:30 do 20:00

piątek od 08:00 do 15:00

Kierownik:

lek. med. Dorota Wilanowska-Parda – specjalista psychiatra i psychiatra dzieci i młodzieży

Zadania jednostki :

 

Wychodząc naprzeciw najbardziej palącym obecnie potrzebom w dziedzinie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie uruchomił Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. W myśl uzgodnień z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nowa jednostka Szpitala prowadzi Poradnię dla Dzieci i Młodzieży oraz zapisy do Oddziału Dziennego.

 

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia.

 

Oferujemy pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz leczenie ambulatoryjne chorób i zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, w tym: kwalifikowaną psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz farmakoterapię.

 

 

  1. Przyjęcie do jednostki:

Skierowanie do lekarza psychiatry nie jest wymagane, natomiast objęcie poradnictwem, psychoterapią, czy innymi usługami przez psychologa wymaga skierowania od lekarza. Może je wydać tylko psychiatra z naszej Poradni.

 

WAŻNE! Każde dziecko na wizytę lekarską obowiązkowo musi przyjść w towarzystwie OPIEKUNA PRAWNEGO. Jeśli dziecko przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej, wskazane jest, aby towarzyszył dziecku również indywidualny opiekun z placówki. Jeśli opiekunem prawnym nie jest rodzic, powinien on posiadać przy sobie oryginał zaświadczenia z Sądu Rodzinnego o opiece prawnej nad dzieckiem. Tylko opiekun prawny, obecny każdorazowo podczas konsultacji, może wyrazić zgodę na leczenie dziecka.

  1. Przyjęcie do jednostki:

Skierowanie do lekarza psychiatry nie jest wymagane, natomiast objęcie poradnictwem, psychoterapią, czy innymi usługami przez psychologa wymaga skierowania od lekarza. Może je wydać tylko psychiatra z naszej Poradni.

 

WAŻNE! Każde dziecko na wizytę lekarską obowiązkowo musi przyjść w towarzystwie OPIEKUNA PRAWNEGO. Jeśli dziecko przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej, wskazane jest, aby towarzyszył dziecku również indywidualny opiekun z placówki. Jeśli opiekunem prawnym nie jest rodzic, powinien on posiadać przy sobie oryginał zaświadczenia z Sądu Rodzinnego o opiece prawnej nad dzieckiem. Tylko opiekun prawny, obecny każdorazowo podczas konsultacji, może wyrazić zgodę na leczenie dziecka.

Dorota Wilanowska-Parda- specjalista psychiatra I psychiatra dzieci I młodzieży

Mariusz Kokodyński – specjalista psychiatra I psychiatra dzieci I młodzieży

Anna Szarkowska- specjalista psychiatra I psychiatra dzieci I młodzieży

Joanna Bielecka:

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi terapię w ujęciu systemowym pod superwizją prof. dr. hab. B Józefik.

 

Katarzyna Guguła:

Psycholog, psychoterapeuta systemowy po 4,5 letnim szkoleniu do certyfikatu. Psycholog Kliniczny dzieci i młodzieży, diagnosta, terapeuta zaburzeń neurorozwojowych.

 

Anna Nowak :

Psycholog i psychoterapeuta, ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w ujęciu Gestalt (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt). Ukończyła Kurs Psychodynamicznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Szpital Uniwersytecki), obecnie w trakcie Całościowego Szkolenia-Psychodynamicznego ( Fundacja “Kontekst”). Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych.

 

Magdalena Małysa – Chaber:

Psycholog, psychoterapeuta -ukończyła psychologię stosowaną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pięcioletni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamiczo – systemowym organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, oraz kurs doskonalący w zakresie psychoterapii psychodynamicznej organizowanego przez Klinikę Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego.

Skip to content