Praca Poradni, Oddziałów Dziennych i Zespołów Leczenia Środowiskowego w dniach 14 i 17 sierpnia 2020 r.

Praca Poradni, Oddziałów Dziennych i Zespołów Leczenia Środowiskowego w dniach 14 i 17 sierpnia 2020 r.

 

W bieżącym roku 15 sierpnia (dzień ustawowo wolny od pracy)  przypada w sobotę, w związku z tym Poradnie Zdrowia Psychicznego, Oddziały Dzienne i Zespoły Leczenia Środowiskowego Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w dniu 17 sierpnia 2020 r.(poniedziałek ) będą nieczynne. Wyjątek stanowi Zespół Leczenia Środowiskowego i Oddział Dzienny w Miechowie, które nieczynne będą w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Skip to content