Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Skawinie

Skawina ul. Energetyków 16

Ośrodek zlokalizowany jest w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie przy ul. Energetyków 16KOTAS

Tel. 12 65 24 611 , tel kom. 573 915 459, e-mail:   Adres poczty elektronicznej: ppm3skawina@babinski.pl

Koordynator Poradni:  Ewa KOTAS-PIKUŁA  – psycholog / psychoterapeuta

Rejestracja:

telefoniczna w godzinach pon, śr. pt.: 7.00 – 12.00; wt. 13.00-18.00 czw. : 7.00 – 15.30

Tel. 573 915 459

Godziny pracy Poradni:

Pon: 7.00 – 16.30

Wt: 7.00 – 20.30

Śr: 7.00 – 20.00

Czw: 7.00 – 20.00

Pt: 7.00 – 18.30

Ośrodek kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży (do 21 roku życia – w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej), ich rodziców i  opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców

Świadczenia Ośrodka są bezpłatne.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

realizuje je w ramach kontraktu z NFZ.

Ośrodek oferuje :

Porady diagnostyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (pojawienie się objawów lękowych, pogorszenie codziennego funkcjonowania, obniżenie nastroju, przeciążenie obowiązkami szkolnymi, doświadczenie utraty lub innej kryzysowej sytuacji, trudności w relacjach interpersonalnych) oraz rodziców  i opiekunów, którzy po raz pierwszy korzystają ze wsparcia psychologicznego. Ich celem jest rozpoznanie kontekstu i charakteru zgłaszanych trudności i podjęcie decyzji o dalszym właściwym kierunku postepowania.

Porady psychologiczne  będące następstwem postepowania diagnostycznego skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców  i opiekunów. Ich celem jest wsparcie pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, psychoedukacja, wzmacnianie zasobów niezbędnych do opanowania kryzysu siłami rodziny.

Sesje psychoterapii indywidualnej rodzinnej i grupowej, przeznaczone dla dzieci i młodzieży zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub zakresie relacji interpersonalnych oraz ich rodzin będących również w sytuacji kryzysowej. Są poprzedzone spotkaniami diagnostycznymi i omówieniem planu leczenia.

Sesje wsparcia psychospołecznego, przeznaczone dla osób stanowiących wsparcie społeczne pacjenta i rodziny (tj. pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, bliższej i dalszej rodziny pacjenta) ich celem jest tworzenie skutecznej sieci pomocy środowiskowej dla młodego pacjenta i jego rodziny a także aktywizowanie czynników leczących.

Wizyty i porady domowe lub środowiskowe (miejscowe i zamiejscowe) w ramach których obywać będzie się część postepowania diagnostycznego, niektóre formy terapii rodzinnej i wsparcia psychospołecznego (np. obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych).

Pierwsza konsultacja to spotkanie z psychologiem o charakterze diagnostycznym – służy zaplanowaniu wraz z pacjentem i jego rodziną adekwatnego i możliwie najskuteczniejszego procesu wsparcia i dalszej pomocy.

Przyjęcie:

Poradnia przyjmuje bez skierowania.

Poradnia przyjmuje bez skierowania.

W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych

W pierwszym etapie kontaktu odbywają się   konsultacje diagnostyczne z psychologiem (zazwyczaj do 3 spotkań) – służą one zebraniu informacji oraz  zaplanowaniu przez Zespół Poradni  w porozumieniu z pacjentem i rodzicami odpowiedniego i możliwego procesu dalszej pomocy.

W Poradni nie ma możliwości odbycia konsultacji z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży – w razie takiej potrzeby konieczne jest zgłoszenie się do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Godziny pracy Poradni:
pon 7.00-19.00
wt. 9.00 – 21.00
śr. 7.00-16.00
czw. 7.00-20.00
pt. 7.00-18.00

Godziny pracy sekretariatu:
pon. 7.30-12.00
wt. 13.00 – 18.30
śr. 7.00-12.00
czw. 7.30-15.56
pt. 7.00-12.00.

Pracownicy:
mgr Ewa Kotas-Pikuła – psycholog, psychoterapeutka, koordynatorka Poradni
mgr Anna Zielińska – psycholog, psychoterapeutka
mgr Aleksandra Białek- Miczka – psycholog, psychoterapeutka
mgr Magdalena Kraszewska -psycholog, psychoterapeutka
mgr Arleta Wiśniewska – psycholog
mgr Jakub Rzyman – psychoterapeuta
Janina Kopczyk – starsza sekretarka medyczna

Skip to content