Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze I

ul. Babińskiego 29 (budynek nr  4 B )

godziny rejestracji: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 20:00 pod numerem 12 6524 500

e-mail: podgorze@babiński.pl

strona internetowa: www.podgorze.babinski.pl

Facebook: https://www.facebook.com/podgorze.babinski

Instagram: https://www.instagram.com/podgorze_babinski/

 

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze I zatrudnia psycholożki i psychologów, psychoterapeutki i psychoterapeutów zaangażowanych w profesjonalne pomaganie dzieciom, młodzieży i rodzinom. Przyjmujemy pacjentów/pacjentki w wieku od 0 do 21 roku życia (powyżej 18 roku życia – pod warunkiem kontynuowania nauki), bez skierowania, bezpłatnie: w ramach kontraktu z NFZ.
Prowadzimy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową.
Pracujemy także w środowisku dziecka czy młodego człowieka. Wspieramy rodziców/opiekunów w ramach sesji wsparcia psychospołecznego. Wychodzimy z gabinetów do miejsc codziennego funkcjonowania: do domu, do szkoły, przedszkola. Wiemy, że skuteczna pomoc wymaga wieloaspektowych działań, dlatego współpracujemy z instytucjami z otoczenia dziecka i rodziny, np. ośrodkami pomocy społecznej, jednostkami oświaty, jednostkami pieczy zastępczej.

Przyjęcie do jednostki:

Poradnia przyjmuje pacjentów/pacjentki bez skierowania.
Zapraszamy do kontaktu z numerem telefonu rejestracji: 12 6524 500 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20.00
Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami jednostek oświaty, kultury, pomocy społecznej i innymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie: podgorze@babinski.pl

mgr Olga Badura-Matyja
Koordynator Poradni.
psycholog, w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i w pracy środowiskowej zdobywała, m.in., w szkole podstawowej, specjalistycznym ośrodku wsparcia, poradni psychologicznej. Pracę poddaje superwizji.
Telefon: 516 497 195
e-mail: olga.badura@babinski.pl

mgr Dominika Kubal
psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od lat związana z pracą z dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzicami. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną oraz grupową. Swoją pracę poddaje superwizji.
Telefon: 516 451 341
e-mail: dominika.chmiel@babinski.pl

mgr Magdalena Kusio
psycholog w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzinami w IPOW dla Chłopców w Krakowie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Centrum Interwencji Kryzysowej, Uniwersyteckim Szpitalu, Dziecięcym w Lublinie. Pracę poddaje superwizji.
telefon: 692 898 396
e-mail: magdalena.masiarz@babinski.pl

mgr Zuzanna Irlik
psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Podejściu Systemowym, organizowanym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami zdobywałam pracując m.in. w szkołach podstawowych oraz odbywając staże w Oddziale Klinicznym Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Ambulatorium Terapii Rodzin. Pracę poddaję superwizji.
e-mail: zuzanna.irlik@babinski.pl
telefon: 784 036 752

mgr Agata Pączek
psycholog, w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
e-mail: agata.paczek@babinski.pl
telefon: 504 581 214

mgr Karolina Ziobrowska
psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz we współpracy z rodzicami. Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
E-mail: karolina.ziobrowska@babinski.pl
telefon: 662 123 895

Skip to content