Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Krowodrza

Kraków, ul. Mehoffera 10 (III p.)

Koordynator Poradni:  Małgorzata Cichocka – certyfikowany psychoterapeuta PTP

Rejestracja pod nr tel. 784 036 762

Adres poczty elektronicznej: ppm2@babinski.pl lub ppmkrowodrza@babinski.pl

Jesteśmy na Facebooku : https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczna-dla-Dzieci-i-M%C5%82odzie%C5%BCy-Krak%C3%B3w-Krowodrza-101445631725345/?__cft__[0]=AZUkkoAkjlRYP0ZUFezK6bPYiWnsNO4JbojbtBxaGcEKiprw74cJ6m00VGm0V4KC9EKLDTS6EXB73KDGk7-okxGxcsUOZopjn8tYXrUGht15o82vOIcYqN2gSkdrQkFKUWewJ-Av6FWuOAQMHlqyYOZS&__tn__=H-R

Rejestracja: poniedziałek – piątek, w godz: 8.00 – 16.00
Godziny pracy:
Pon: 8.00 – 20.00
Wt: 8.00 – 19.00
Śr: 8.00 – 18.00
Czw: 8.00 – 20.00
Pt: 8.00 – 17.25

Poradnia oferuje świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży do lat 18 (w sytuacji kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej – do 21 r.ż.), ich rodziców i  opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców, w postaci:

Porad diagnostycznych – przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z problemami psychologicznymi (objawy lękowe, pogorszenie codziennego funkcjonowania, obniżenie nastroju, przeciążenie obowiązkami szkolnymi, trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczenie utraty, przemocy lub innej kryzysowej sytuacji). Ich celem jest rozpoznanie kontekstu i charakteru zgłaszanych trudności i podjęcie decyzji o dalszym właściwym kierunku postępowania.

Porad psychologicznych – będących następstwem postępowania diagnostycznego. Ich celem jest wsparcie młodego pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, psychoedukacja, wzmacnianie zasobów niezbędnych do poradzenia sobie z kryzysem.

Sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej – przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub problemami w zakresie relacji interpersonalnych oraz ich rodzin, będących również w sytuacji kryzysowej. Są one poprzedzone spotkaniami diagnostycznymi i omówieniem planu leczenia.

Sesji wsparcia psychospołecznego – przeznaczonych dla osób, których rolą jest wsparcie społeczne pacjenta i rodziny (tj. pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, rówieśników, bliższej i dalszej rodziny pacjenta). Ich celem jest tworzenie skutecznej sieci pomocy środowiskowej dla młodego pacjenta i jego rodziny a także aktywizowanie czynników leczących.

Wizyt i porad domowych lub środowiskowych – w ramach których odbywać się będzie część postępowania diagnostycznego, niektóre formy terapii rodzinnej i wsparcia psychospołecznego (np. obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych).

Świadczenia Ośrodka są bezpłatne.
Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
realizuje je w ramach kontraktu z NFZ

 

Zgłoszenie do Poradni nie wymaga skierowania.
Pierwsza konsultacja to spotkanie z psychologiem o charakterze diagnostycznym – służy zaplanowaniu wraz z pacjentem i jego rodziną adekwatnego i możliwie najskuteczniejszego procesu wsparcia i dalszej pomocy.

Personel:

Małgorzata Cichocka – pedagog / psychoterapeuta
Katarzyna Pasierb – psycholog / psychoterapeuta
Magdalena Żurawska – psycholog / psychoterapeuta
Kamila Hopej – psycholog
Małgorzata Petlic – psycholog
Piotr Marcinkowski – psycholog / psychoterapeuta

Informacje dodatkowe
W ramach oddziaływań środowiskowych, poradnia podejmie współpracę z instytucjami oświatowymi (szkoły, przedszkola), wychowawczymi i kulturalnymi z terenu Krakowa i okolic. Celem tych działań będzie budowanie sieci wsparcia dla naszych pacjentów, jak również profilaktyka z zakresu zdrowia psychicznego.

Skip to content