Otwarcie dwóch siłowni na wolnym powietrzu – czwartek 29 sierpnia 2019 r. godz. 13.00

Siłownie na wolnym powietrzu

– otwarcie we czwartek 29 sierpnia o godz. 13.00

serdecznie zapraszamy

Dwie siłownie na otwartym powietrzu posłużą Pacjentom naszego Szpitala oraz mieszkańcom przyszpitalnego i okolicznych osiedli oraz odwiedzającym w celach rekreacyjnych zabytkowy zespół szpitalno-parkowy w Kobierzynie.

Serdecznie zapraszamy  na oddanie do użytku dwóch siłowni na wolnym powietrzu na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie. Odbędzie się ono  we czwartek  29 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00. Rozpoczniemy od symbolicznego przekazania do użytku mniejszej siłowni pomiędzy budynkami 5C i 14, która ufundowana została przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca ( 15.000 zł)i PZU Życie (10.000 zł) , a następnie przejdziemy do większej – (koszt 50.000 zł) zrealizowanej dzięki dotacji Ministerstwa Sportu i środkom Spółki  Małopolskie Parki Przemysłowe (po 25.000 zł).

Starożytna zasada – „w zdrowym ciele, zdrowy duch” stała się inspiracją dla założenia siłowni, umożliwiającej pacjentom, którym stan zdrowia na to pozwala, a także mieszkańcom przyszpitalnego i okolicznych osiedli, korzystanie z uroków parku oraz ruchu na świeżym powietrzu.

Na tak zwaną ”Otwartą strefę aktywności” składają się plenerowa siłownia zewnętrzna (zamontowana trwale do podłoża), która obejmuje  – 6 urządzeń siłowych oraz strefa relaksu – 4 ławki i 2 urządzenia do gier edukacyjnych (warcaby, kółko i krzyżyk), a także zagospodarowanie zieleni – nasadzenia i stojaki lub wiaty rowerowe.

Obie siłownie zainstalowała spółka 4STB z Chorzowa – producent siłowni marki ParkAtlas – posiadających ofertę gotowych siłowni zgodnych z wymogami programu rządowego.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca, PZU Życie  oraz Spółce Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. za wsparcie finansowe tej inicjatywy.

         

Skip to content