Realizując swoją misję, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, podejmuje aktywne działania mające na celu stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz poprawy i dostosowania do standardów europejskich stanu posiadanej bazy leczniczej. Uznajemy, że zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie pozwoli na efektywną pomoc pacjentom w godnych warunkach oraz ich powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie czyni starania prowadzące do pozyskania środków na realizację projektów infrastrukturalnych, szkoleniowych, naukowo – badawczych. Dotychczas zrealizowano kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków administracji terenowej, centralnej, jak i środków unijnych.

Położenie Szpitala na terenie zabytkowego zespołu szpitalno – parkowego zaliczanego na początku XX wieku do najpiękniejszych, najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych placówek tego typu w Europie dodatkowo motywuje nas do działań rewitalizacyjnych tego wyjątkowego obszaru.

Skip to content