Oddział Psychiatryczny – Małopolska Południe

Oddział działa w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe realizującego Program Pilotażowy w Psychiatrii 

Dane teleadresowe do Oddziału:

  1. dr. J. Babińskiego 29 w Krakowie, budynek nr 7A

Telefon do sekretariatu Oddziału:        12 65-24-220
Telefon do Kierownika Oddziału:         12 65-24-291
Telefon do Lekarza Dyżurnego:                    505-417-581

Telefon do Pielęgniarki Oddziałowej:   12 65-24-219

Telefon do Dyżurki pielęgniarskiej:     12 65-24-293

e-mail: oddzial7a@babinski.pl

 

Kierownik Oddziału: lek. med.  Olga Demusz-Fordońska – specjalista psychiatra

Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med.  Paweł Sacha – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Małgorzata Murzyn, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

Oddział zlokalizowany jest w budynku 7A na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego. O przyjęciu decyduje lekarz dyżurny według regulacji ogólnych obowiązujących w Szpitalu. Oddział ma charakter koedukacyjny – leczeniem są objęte zarówno kobiety jak i mężczyźni z rozpoznaniem psychozy z kręgu schizofrenii, z zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami adaptacyjnymi.

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia odbywa się dwutorowo poprzez oddziaływanie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne. W ofercie terapeutycznej Oddziału znajdują się programy terapeutyczne o charakterze diagnostycznym i/lub terapeutycznym dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta. Programy terapeutyczne dostosowane są dla wyszczególnionych grup pacjentów, takich jak:

  • pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia opiera się głównie na pracy wglądowej,
  • pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia zawiera elementy terapii wspierającej i behawioralno-poznawczej,
  • pacjenci wymagający aktywizacji oraz pracy w zakresie poprawy funkcjonowania procesów poznawczych i umiejętności społecznych.

Pacjenci leczący się w oddziale mają możliwość korzystania z następujących form terapii: społeczność terapeutyczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja, trening poznawczy, trening umiejętności społecznych, trening farmakologiczny, kolaż, psychorysunek, muzykoterapia, relaksacja, zajęcia integracyjne, trening kulinarny. Poza wyszczególnionymi formami zajęć terapeutycznych wszyscy Pacjenci oddziału mają możliwość korzystania z pracowni terapii zajęciowej.

Bardzo ważnym elementem pracy Oddziału jest współpraca z rodzinami, która odbywa się poprzez konsultacje z elementami psychoedukacji oraz w nurcie systemowej terapii rodzin.

 

 

Skip to content