Oddział Psychogeriatryczny II (OPG II)

Telefony do Sekretariatu: (12)6524 409
Telefon do Gabinet zabiegowy: (12)6524 302
Telefon do Pacjentów: (12)6524 310

Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Krawiec – specjalista psychiatra.
Pielęgniarka oddziałowa: Kazimiera Haja – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Oddział Psychogeriatryczny znajduje się w budynku 102 i dysponuje 45 łóżkami, jest koedukacyjny i leczy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy ukończyli 60. rok życia i chorują na zaburzenia psychotyczne ( rozpoznania F20 – F29 wg ICD-10 ), afektywne ( rozpoznania F30 – F39 wg ICD-10 ), oraz uwarunkowane zmianami organicznymi w OUN ( rozpoznania F00-F09 wg ICD-10 ).

W Oddziale diagnozuje się zespoły otępienne o różnej etiologii. Zespoły otępienne są leczone tylko wówczas gdy chory zdradza zaburzenia psychiczne wynikające z choroby podstawowej – zaburzenia psychotyczna, afektywne, majaczenie. Pacjenci kierowani do Oddziału powinni być wcześniej przebadani przez lekarza opieki podstawowej lub skonsultowani w SOR ( w stanach nagłych ), ponieważ wiele schorzeń psychicznych w wieku podeszłym, pojawiających się nagle, wynika z choroby somatycznej !

WAŻNE!!!
Oddział nie jest jednostką pomocy społecznej, niedopuszczalne jest kierowanie chorego do Szpitala tylko z przyczyn socjalnych. Oddział nie jest również placówką opiekuńczą, co oznacza, że pobyt chorego powinien być uzasadniony jego stanem zdrowia i wskazaniami do hospitalizacji psychogeriatrycznej. Nie ma możliwości wydłużania okresu hospitalizacji Pacjenta tylko z przyczyn socjalnych.

Program terapeutyczny oddziału jest opracowany indywidualnie dla każdego Pacjenta, uwarunkowany diagnozą kliniczną. Oddział proponuje kompleksowy system leczenia, w skład którego wchodzi m.in.: farmakoterapia, psychoterapia indywidualna, społeczność terapeutyczna, terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa ( gimnastyka ), choreoterapia, muzykoterapia, psychoedukacja, treningi umiejętności życiowych ( higieniczny, budżetowy, pierwsza pomoc, zdrowa dieta, trening układania leków ), ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze.
Prowadzimy psychoedukację rodzin Pacjentów. W ramach wsparcia społecznego rozpoznawana jest sytuacja socjalna chorego. Oddział pomaga w organizacji opieki bieżącej i na przyszłość po wypisie Pacjenta. Zakłada to ścisłą współpracę z rodzinami oraz różnymi instytucjami w zakresie ustalenia i podjęcia określonych działań w sprawie egzystencji chorego w środowisku po wypisie ze Szpitala.

Staż, wolontariat
Oddział przyjmuje stażystów: lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych i socjologów. Długość stażu uzależniona jest od programu stażu lub praktyki oraz zasad współpracy z innymi instytucjami. Oddział przyjmuje wolontariuszy jednak praca w Oddziale jest uzależniona od bazowego wykształcenia wolontariusza.

Skip to content