Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych znajduje się w budynku 5C na I p.

Kierownik Oddziału:

lek. specjalista psychiatra Natalia Fabryczna – Młynarczyk (aktualnie nieobecna)
p.o. Kierownika Oddziału: lek. med. Wojciech Moskal  specjalista psychiatra 
tel. 12 65-24-272

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Ewa Łatak
Tel. 12 65-24-273

Lekarze pracujący w oddziale:
lek. specjalista psychiatra Katarzyna Martuszewska
lek. specjalista psychiatra Wojciech Moskal
tel. 12 65-24-275

Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień: mgr Lucyna Świątek

Sekretariat:
Tel. 12 65-24-378

Dyżurka pielęgniarska:
Tel. 12 65-24-274

Telefon Pacjentów: 12 65-24-307

W oddziale zajmujemy się kompleksowym leczeniem alkoholowych zespołów abstynencyjnych zarówno powikłanych (majaczeniem lub napadami drgawkowymi) jak i niepowikłanych. Jest to oddział dla mężczyzn. Jeśli decydują się na leczenie w ramach Oddziału Terapii Uzależnionych od Alkoholu tut. szpitala to kierowani są na kwalifikacje. Średni pobyt pacjenta w naszym oddziale wynosi ok 10-14 dni. Przyjmujemy również pacjentów uzależnionych od benzodiazepin. Wówczas leczenie zespołu abstynencyjnego trwa ok 8 tygodni.
Rodziny mogą odwiedzać pacjentów siedem dni w tygodniu w godzinach 14:00-18:00.
Informacje na temat stanu zdrowia pacjentów przekazywane są przez lekarza w tutejszym oddziale wyłącznie osobom, które upoważnił pisemnie pacjent, w godzinach 14:00-15:00.

Każdorazowo o przyjęciu do tut. oddziału decyduje lekarz Izby Przyjęć. Pacjenci powinni zgłaszać się trzeźwi, ze skierowaniem od lekarza. Po uzyskaniu poprawy zarówno stanu psychicznego jak i somatycznego, pacjenci są motywowani do podjęcia terapii odwykowej w odpowiedniej dla nich formie.

Skip to content