Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych oraz świadczenie usług pomocy doraźnej w ramach centrum zdrowia psychicznego przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych oraz świadczenie usług pomocy doraźnej w ramach centrum zdrowia psychicznego przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy: OP-4240-29/22

Ogłoszenie

Data publikacji 24 sierpnia 2022

Skip to content