Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina.

Znak sprawy: CZP-MP-4240-2/22

Rozstrzygnięcie konkursu

Data publikacji 7 września 2022

Skip to content