Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych lekarskich w oddziałach stacjonarnych Szpitala Babińskiego (na tzw. stronie A, stronie B lub stronie C)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych lekarskich w oddziałach stacjonarnych Szpitala Babińskiego (na tzw. stronie A, stronie B lub stronie C).

Znak sprawy: OP-4240-31/22

Warunki konkursu ofert

Data publikacji 26 sierpnia 2022

Ogłoszenie o unieważnieniu Konkursu : uniewaznienie 31-22

Data publikacji: 7 września 2022 r.

Skip to content