Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia dzienne psychiatryczne oraz ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa klinicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe Skawina

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia dzienne psychiatryczne oraz ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa klinicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe Skawina.

Znak sprawy: CZP-MP-4240-4/22

Warunki konkursu ofert

Formularz ofertowy

Data publikacji 23 sierpnia 2022

Skip to content