Ogłoszenie o Konkursie ofert w zakresie leczeni środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Miechów

ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie leczeni środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Miechów

Znak sprawy: OP-4240-38/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO 38-22

Data publikacji: 14 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie 38-22

Data publikacji: 27 grudnia 2022 r.

Skip to content