Ogłoszenie o konkursie ofert na zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-1/23

Warunki Konkursu Ofert: WKO_1_23

Formularz Oferty: Formularz_1_23

Data publikacji: 16 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu Konkursu:OGŁ_1_23

Data publikacji: 1 lutego 2023 r.

Skip to content