Ogłoszenie o Konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychoterapii indywidualnej udzielanych przez psychologa w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

Ogłoszenie o Konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychoterapii indywidualnej udzielanych przez psychologa w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

Znak sprawy: OP-4240-11/21

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_Psychoterapia_7F_ost_WKO

Formularz Oferty: Warunki_Konkursu_Ofert_Psychoterapia_7F_ost_FormularzOferty

Data publikacji: 10 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygniecie 11-21

Data publikacji: 23 czerwca 2021 r.

Skip to content