Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza posiadającego co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Warunki Konkursu Ofert: Warunki-Konkursu-Ofert-15_19

Znak sprawy: OP-4240-15/19

Data publikacji: 13 września 2019 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:  zmiana terminu skladania ofert

Data publikacji: 17 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie -15-19

Data publikacji: 1 października 2019 r.

Skip to content