Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, tzn. lekarza, który ukończył co najmniej pierwszy rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Warunki Konkursu Ofert 1_Warunki-Konkursu-Ofert-16_19

Znak sprawy: OP-4240-16/19

Data publikacji: 27 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie_OP_4240_16_19

Data publikacji: 8 października 2019 r.

Skip to content