Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego

   Znak: CZP-MP -4240-5/20

Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe

Warunki_Konkursu_Ofert_CZP_5_20_OPMP

Data publikacji: 15 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie: zapytanmie do konkursu 5-20

Data publikacji 18 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o rostrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie 5-20

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2020 r.

Skip to content