Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem specjalistycznym

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem specjalistycznym

Znak sprawy: OP-4240-24/21

Warunki Konkursu Ofert: WKO 24-21

Data publikacji: 3 grudnia 2021 r.

  1. Pytania
  2. Zmiany WKO

Publikacja 8 grudnia 2021 r.

 

  1. Pytania
  2. Zmiana WKO

 

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie transport 24-21

Data publikacji: 13 grudnia 2021 r.

Skip to content