Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym

Znak sprawy: OP-4240-15/21

Warunki Konkurus Ofert-15-21

Data publikacji: 5 sierpnia 2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Data publikacji 19 sierpnia 2021

Skip to content