Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie: Warunki_Konkursu_Ofert_Pielegniarki_24_21

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_Pielegniarki_24_21

Znak sprawy: OP-4240-24/21

Data publikacji: 16 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie 24-21

Data publikacji 26 listopada 2021

 

Skip to content