Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Numer sprawy: OP-4240-6/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_06_22

Formularz Oferty: FormularzOferty_06_22

Data publikacji: 18 marca 2022 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie_06_22

Data publikacji: 30 marca 2022 r.

Skip to content