Teatr w Szpitalu front

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy: OP-4240-4/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_04_22

Formularz Oferty: FormularzOferty_04_22

Data publikacji: 16 marca 2022 r.

Rozstrzygniecie: Rozstrzygniecie_04_22

Data publikacji: 30 marca 2022 r

Skip to content