Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy: OP-4240-1/22

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokoumentacją Warunki_Konkursu_Ofert_01_22_popr

Warunki Konkursu Ofert Warunki_Konkursu_Ofert__01_22

Data publikacji : 18 lutego 2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: SKM_C258_Ap22030310040

Data Publikacji: 3 marca 2022 r.

Skip to content