Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy: OP-4240-20/21

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_20_21

Załączniki: Warunki_Konkursu_Ofert_Pielegniarki_20_21_zalaczniki

Data publikacji: 12 października 2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu: Rozstrzygniecie_20_21

Data publikacji: 21 października 2021 r.

Skip to content