Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy: OP-4240-24/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_24_22

Formularz oferty: Formularz_24_22

Data publikacji: 26 lipca 2022 r.

Rozstrzygniecie: OGŁ_24_22

Data publikacji: 5 sierpnia 2022 r.

Skip to content