Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na  zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na  zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy: OP-4240-22/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_22_22

Formularz Oferty: Formularz_22_22

Data publikacji: 15 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie: OGŁ_22_22

Data publikacji: 26 lipca 2022 r.

Skip to content